قوانین باشگاه مشتریان

قوانین باشگاه مشتریان


در زیر مواردی که در امتیازات کاربری شما در باشگاه مشتریان تاثیر می گذارد ذکر شده است پس شما کاربر گرامی با فعالیت در باشگاه مشتریان می توانید با جمع آوری امتیازات خود را با امتیازات کاربری خود خریداری نمایید بدیهی است با خرج کردن امتیازات از امتیازات شما کسر خواهد شد.

موارد منفی کسر از امتیاز می باشد


نوع فعالیت

امتیاز

نوع فعالیت

امتیاز

نظرات محصولات

60

ثبت نام

100

نظر در گروه جدید

100

بازدید روزانه

50

خروج از گروه

280-

ورود به کاربری

20

ویرایش پست ها

75

پیوستن به گروه

80

ویرایش پست گروه

10

پست جدید به گروه

100

تصویر کاور گروه جدید

100

پست گروه

100

حذف گروه

500-

آواتار گروه

100

ارسال هدیه

5

ساخت گروه

50

حذف موارد از موارد دلخواه

20-

ارسال پیام

15

حذف نظرات

50-

افزودن فعالیت ها به موارد دلخواه

10

قطع رابطه دوستی

30-

ارسال نظر

25

بارگذاری کاور پروفایل

30

درخواست دوستی

10

حذف بروزرسانی های پروفایل

2

بارگذاری آواتار

30

دیدن ویدیو

30

بروزرسانی پروفایل

10

مشاهده محصولات

200

کلیک بر روی لینک

30